ЛЕКУВАНЕ В РУСИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ ХИРУРГ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ ПУЧКОВ

Почитувани дами и господа!

Различни сме, говорим различни езици, имаме различен цвят на кожата, очите или косата. Обаче имаме нещо общо – болести и желание да ги излекуваме, да сме здрави. Главният метод на лекуване на множество сложни болести е операция. Хирургията е универсална за всички лекари на всички страни. Общите принципи на хирургия са добити чрез смърт и болка на множество хора през многите столетия. Спазване на тези общи принципи защищава всеки пациент от лична трагедия.

Святът се променява, изтриват се граници между страните, общества, социални бариери. Благодарение на Интернет сега възможно да избира лекаря за себе си където и да е по света. Но как не се сгреши при избора?

При избор много е важна общност на принципи и термини – откритостта, честността, надежността. На моят сайт са открити за пациенти и колеги-лекари всички тайни на душата ми, моят професионален и личен опит и най-важният принцип на живота «Обичам да помагам на хора».

Всеки лекар наследява опита на поколения на хирурзи, допълнява го със своите лични постижения. Моят най-важен професионален секрет е че уча се не само на успехите, но също така и на грешки на най-познати хирурзи на САЩ, Европа, Русия вече повече от 25 години.

Като избирате лекаря, избирате със сърцето си!

ЗАЩО ПАЦИЕНТИ ОТ ДРУГИТЕ СТРАНИ ДОЙДАТ ЗА ЛЕКУВАНЕ В РУСИЯ?

Сте болни вече през много години и не вярвате че ще върнете здравето си?

Най-познати лекари на вашата страна са отказали помощта?

Преминали сте през много операции в най-добри клиники и нито една от тях не ви помогла както трябва?

Сте чули много пъти че никой в света няма да ви поможе?

Напишете ми puchkovkv@mail.ru и аз ще отговоря на всеки вашия въпрос и ще опитам да ви помогна.

Повече за професор К.В. Пучков

Константир Викторович Пучков е известният руски хирург, доктор на медицина, професор. Той е основател на научно-практическа школа на лапароскопските хирурги, която подготви повече от 400 ученици в 20 страни по света. Доктор на обучаващия Център на клиническа и експериментална хирургия. Ръководителят на хирургическа служба на Швейцарска университетска клиника (г. Москва). Автор повече от 600 научни публикации, 10 монографии и уникални технологии на лапароскопските операции, защитени от 18 авторски свидетелства и патенти за изобретения, съ-автор на специализирани компютърни програми.

Посоки на дейността

Гинекология

 • - миома на матката
 • - генитален пролапс
 • - ендометриоз
 • - рак на матката
 • - ретро цервикален ендометриоз

Прегледи всички

 • - киста на яйчник
 • - рак на яйчник
 • - безплодие

Обща хирургия

 • - Херния на хранопроводно отвърстие на диафрагма
 • - жлъчнокаменна болест
 • - тумори и кисти на надбъбреци
 • - киста на далака
 • - следоперационни хернии

Прегледи всички

 • - ахалазия
 • - хранопровод на Барет
 • - пъпна херния
 • - кила
 • - киста на черния дроб

Колопроктология

 • - рак на правото чрево
 • - рак на дебелото чрево
 • - девиртекулез на дебелото чрево
 • - пролапс на ректума

Урология

 • - Нефроптоз (опущение бъбреци)
 • - Киста на бъбреците
 • - Рак на бъбреците
 • - Варикоцеле
 • - Незадържане на урина
 • - Аденома на простата

За цялата лекарска практика професор Пучков проведе повече от 19 000 операции

>10000 в гинекология
>8000 в обща хирургия
>3000 в колопроктология
>3000 в урология

Образование

Академическо образование

1) В 1987 година по време на обучаване в Университета на Всесъюзна олимпиада по хирургия в г. Витебск Константин Пучков заема 1 място и беше награден с Диплома на министерство на висше и средно специално образование в СССР и ЦК ВЛКСМ.

2) В 1988 година завърши Рязанският медицински университет «И.П. Павлов»

3) 1988-1990 години преминава през класическа ординатура в катедра на факултетска хирургия на горепосочения Университет.

4) В 1992 година защити дисертация за научна степен на «кандидат медицински науки»

5) 1997 година – защита на дисертация «Лапароскпски методи на операционна намеса в абдоминална хирургия» за научна степен на доктор на медицина, като стана в 32 години един от най-младите доктори на медицина в страната

6) В 2001 година с решение на Министерство на образование на Руската Федерация за К.В. Пучков е присвоено научно звание професора.

Стажантство зад граница

1) 1995 г. — в Университетска клиника под ръководство на проф. Н. Мелотти по въпроси на лапароскопска хирургия и гинекология (г. Модема, Италия)

2) 1996 г. — в Университетски хоспитал под ръководство на проф. Рихард Буес и проф. Т. Беккер по въпроси на обща и лапароскопска хирургия (г. Тюбинген, Германия)

3) 1997 г. — в гинекологическа клиника на проф. Х. Рич по въпроси на лапароскопска гинекология (Ню-Йорк, САЩ)

4) 1998 г. — в Националния университетски хоспитал под ръководство на завеждащ на клиника на ендоскопска хирургия, Президент на Асоциация на ендоскопски и лапароскопски хирурзи на Азия, проф. Питер Го по въпроси на лапароскопска и тораскопска хирургия (Сингапур)

5) 1999 г. — в Клиника на малоинвазивна хирургия под ръководство на проф. Рихард Буес по въпроси на лапароскопска хирургия («Медицинският Олимпик-Център), г Мюнхен,Германия)

6) 2002 г. — в Университетска клиника по организация на хирургическа помощ в многопрофилна болница (г. Мюнстер, Германия)

7) 2006 г. — в Международният Център минимално-инвазивна хирургия по въпроси на използване на интегрирани операционни в лапароскопска хирургия (г.Берлин, Германия)

8) 2007 г. — в Европейският Център на нови хирургически технологии по въпроси на ендохирургия на задкоремно пространство (г.Еланкур, Франция)

9) 2007 г. — в Европейският център на телехирургия по въпроси на применяване на лапароскопия при лекуване на урологически заболявания (г.Страсбург, Франция)

10) 2008 г. — в Европейският Център на телехирургия N.O.T.E.S. в абдоминална хирургия и гинекология (г. Страсбург, Франция)

11) 2009 г. — в Университетският Хоспитален Център в отделение на оперативна гинекология под ръководство на професор PeterVonTheobald по въпроси на съвершенствоване на хирургическо лекуване на разпространени форми на външен генитален ендометриоз (г. Каен, Франция)

12) 2009 г. — в Европейският Център на телехирургия – напреднали технологии в оперативна гинекологическа ендоскопия (г. Страсбург, Франция)

13) 2010 г. — в Университетският хоспитал в отделение на оперативна хирургия под ръководство на проф. K.Krajinovic по въпроси на применяване на еднопортов достъп в лапароскопска хирургия на жлъчнокаменна болест (г. Вюсбург, Германия)

14) 2010 г. — в Европейският тренинг-център на компания “Covidien” по въпроси на използване на еднопортова система “S.I.L.S” в оперативна гинекология (г. Еланкур, Франция)

15) 2013 г. — на база на клиника “VilladeiPlatani (GruppoMalzoni)” в г. Авелино (Италия) и на база “ClinicaRuesch” в Неапол (Италия) в рамки на 1 Международна Италианско-Руска школа «Лекуване на ендометриоз с курс на лапароскопия. Онкология и ендометриоз».

16) 2014 г. — на база на Университетския хоспитал “UniversitaCattolocadelSacroCuore” в г.Рим (Италия) под ръководство на професор GiovanniScambia многодневен международен практически курс “AdvancedLaparoscopiGynecology”

Участие в международных конгресах

1) International Congress of Gynecologic Endoscopy 25-th Annual Meeting of the AAGL, Chicago, Illinois, 24 - 29 September, 1996.

2) 6th World Congress of Endoscopic Surgery, Rome, Italy, 31 May - 6 June, 1998.

3) 7th Annual Meeting of the International Society for Gynecologic Endoscopy, Sun City, South Africa, 15 - 18 March, 1998.

4) 7th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Linz, Austria, 23 - 26 June, 1999.

5) Global Congress of Gynecologic Endoscopy. 28-th Annual Meeting of the AAGL, Las Vegas, Nevada, 8 - 11 November, 1999.

6) 4th Annual Meeting European Society of Surgery, Krakow, 3 - 6 December, 2000.

7) 9th Annual Scientific Meeting of the Australian Gynecological Endoscopy Society, Gold Coast, Queensland, Australia, 16 - 19 April, 2000.

8) 8th Biennial Congress European Council of Coloproctology, 29 April - 2 May, Prague, Czech Republic, 2001.

9) Annual Regional Meeting Laparo-Vaginal Surgery in the 21-th Century of the International Society for Gynecologic Endoscopy, 30 August - 2 September, Budapest, Hungary, 2000.

10) 10th World Congress International Gastro-Surgical Club, 17 - 20 October, Rome, Italy, 2000.

11) II Central European Congress of Coloproctology, 11 - 15 May, Graz, 2006.

12) XV Annual Congress of the International Society for Gynecologic Endoscopy, March, Buenos Aires, Argentina, 2006.

13) 10th World Congress of Endoscopic Surgery, 13 - 16 September, Berlin, 2006.

14) 16th Annual Congress of International Society for Gynecologic Endoscopy, 18 - 21 March, Osaka, Japan, 2007.

15) 15th EAES Congress, 4 - 7 July, Athens, Greece, 2007.

16) 16th EAES Congress, 11 - 14 July, Stockholm, Sweden, 2008.

17) 11th World Congress of Endoscopic Surgery, 2 - 5 September, Yokohama, Japan, 2008.

18) Colorectal Congress (Colon cancer), 3 - 6 Dec., St. Gallen, Switzerland, 2008.

19) 24th EAU Congress, 17 - 21 March, Stockholm, Sweden, 2009.

20) 17th EAES Congress, 17 - 20 June, Prague, Czech Republic, 2009.

21) 95th American college of surgeons Clinical Congress, Chicago, IL, USA, 11 - 15 October, 2009.

22) 3rd Colorectal Congress, 2 - 5 Dec., St. Gallen, Switzerland, 2009.

23) 25th Anniversary EAU Congress,16 - 20 April, Barcelona, Spain, 2010.

24) 18th EAES Congress, 16 - 19 June, Geneva, Switzerland, 2010.

25) 13th World Congress on controversies in obstetrics gynecology & infertility, 4–7 November, Berlin, Germany, 2010.

26) 26th Annual European Association of Urology Congress, 18 — 22 March, Vienna, Austria, 2011.

27) 22nd Edition of Digestive Apparatus Surgery Conference, 5–6 May, Rome, Italy, 2011.

28) 20th ESGE Congress, 21-24 September, London, UK, 2011.

29) 20th EAES Congress, 20-23 June, Brussels, Belgium, 2012.

30) 21st SGE Annual Congress, 11-14 September, Paris, France, 2012.

31) 17th World Congress on controversies in obstetrics gynecology & infertility, 8–11 November, Lisbon, Portugal, 2012.

32) 1st International Congress for Endometriosis, 29 November-1 December, Sienna, Italy, 2012

33) 21st International Congress of the EAES, 19-22 July, Vienna, Austria, 2013.

34) 10th Congress of the European Society of Gynecology, 18-21 Sept, Brussels, Belgium, 2013.

35) 18th World congress on controversies in obstetrics, gynecology and infertility, 24-27 Oct, Vienna, Austria, 2013.

36) 14th World Congress of Endoscopic Surgery, 18-21 July, Paris, France, 2014.

37) 23rd ESGE Annual Congress, 24-27 September, Brussels, Belgium, 2014.

38) 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) Congress. - Antalya, 2015.

39) 1st Congress of the Society of Endometriosis and Uterine Disorders, 7-9 May, Paris, France, 2015.

40) 23rd International Congress of the EAES, 3-6 June, Bucharest, Romania, 2015.

41) 24th ESGE Annual Congress, 7-10 October, Budapest, Hungary, 2015.

42) 2-st Congress of the Society of Endometriosis and Uterine Disordes, 11-13 May, Barcelona, Spain, 2016.

43) 3-rd Congress of the Society of Endometriosis and Uterine Disordes, 5-8 April, Singapore, 2017.

44) 25-th International Congress of the EAES, 14-17 June , Frankfurt am Main, Germani, 2017.

45) 25-th World Congress on controversies in obstetrics gynecology & infertility, November 30 - December 2, Viena, Austria, 2017.

46) 27th ESGE Annual Congress, 7-10 October, 2018, Austria, Vienna.

Членство в руски и задгранични асоциации

1) Руското общество на ендоскопски гинеколози

2) Общество на ендоскопски хирурзи на Русия

3) Общество на акушери-гинеколози на Санкт-Петербург (почетен член)

4) Европейско общество на ендоскопски хирурзи

5) Европейско общество на ендоскопски гинеколози

6) Европейско общество на уролози

7) Общество на ендоскопски и лапароскопски хирурзи на Азия

8) Член на Московска градска организация на Съюз на писатели на Русия и Съюз на писатели-преводачи

Дипломи и сертификати

Избраните отзиви от пацинети на Пучков К.В.

Видео отзиви на пациенти на Пучков К.В.

Някои от пациенти дали са интервю и споделили с личен си опит от лекуане в Москва. Видеоотзиви са по-долу.

Отзиви на коллеги от другите страни за професор Пучков

<>

Dear colleagues, I would like to share with you the experience of an internship at the Swiss University Clinic.

Having an experience of work as obstetrician-gynecologist at several clinics in Austria and Switzerland and being a supporter of laparoscopic access in operative gynecology, I decided to come to Swiss University Clinic in Moscow for an internship. There are not so many clinics in the world, where the secrets of surgical techniques can be revealed by the author of unique methods himself, a known and talented surgeon with 30 years of experience who daily performs several laparoscopic operative interventions on abdominal, pelvic and retroperitoneal organs.

I'd like to note a few features of organization of the clinic work and surgical treatment tactics.
For example, high speed and quality of the organization of consultations, planning and carrying out of examinations and treatment at the SUC: the time from the moment of the patient's arrival at the clinic to the scheduled surgery may take only a few hours! General issues of the forthcoming consultation and preoperative examination can be remotely discussed with the clinic staff, all special questions are answered by Professor K.V. Puchkov in person within two days, with account for the patient's history and data from previous examinations received from patients electronically. Чета

Dear Kostia,
Thank you for nice e-mail.

I will wait you in the USA in a coming year

Be glad to show my achievements.

Hope to see you soon in the former-USSR countries during symposia and master-classes.

Happy New Year.
Happy Holidays

Wish the best your loved ones.

With best regards,
Samuel Badalian


Конгреси, мастър класи и другите мероприятия с участие на Константин Пучков по света

Константин Пучков годишно вземе участие в различни конгреси и мастър-класи, къде не само усъвершенства майсторството на лапароскопска хирургия в най-добрите обучаващи центъри на света, но и сам дава лекции, провежда мастър класи и показателни операции.

Surgical masterclasses offered by the centre os Clinical and Experimental Surgery


«Dear Professor Puchkov,

I here thank you for your kind comments and appreciation regarding your presence at CCI in Shanghai.

I am comforted to see that you experienced a high level of service through the different Covidien stakeholders in action while you were in Shanghai... and I am thrilled to see that this first experience at CCI in Shanghai was a true success». Wi

th best thanks and kind regards,
Christopher Wittmann
Sr. Director, Sales Training & Development, EMEA - EM
Covidien AG (Zürich, Switzerland)
For the first time Russian surgical expertise comes under the international spotlight as renowned laparoscopic surgeon Konstantin Puchkov performs a live operation broadcast to hospitals around the world.Photos with foreign colleagues

 • Professors Feki, Puchkov and Major in the operating room
 • Professors Feki, Puchkov and Major in the Professor's office
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Wittmann Joseph (Medtronic Covidien), IRCAD, Strasbourg (France), 24.06. 2016
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. A. Wattiez (France), IRCAD , Strasbourg (France), 24.06. 2016
 • Prof. A. Wattiez (France), Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. O. Aziev (Russia)
  23-st ESGE Annual Congress, 24-27 September, Brussels, Belgium, 2014
 • Prof. K. Puchkov, Key West (USA), 2013.
 • Prof. K. Puchkov, Miami (USA), 2013.
 • Prof. V. Begenar (Russia), Prof. R. Botchorishvili (France), Prof. K. Puchkov (Russia), Kiev, 2013.
 • Prof. M. Malzoni, Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. A. Popov (Russia) in the centre of photo.
   Clinica Ruesch, Napoli (Italy), 25.03.2013.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. Paolo Miccoli (Italy), Prof. Martin Strik (Germany) in the centre of photo.
  Swiss Clinic (Moscow), 7.12.2012.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), az an expert "NEW TECHNIQUES IN LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY"
  AT TRAINING CENTER AT COVIDIEN CLINICAL INSTITUTE, Shanghai (China), 11-13.09.2012.
 • Prof. K. Puchkov, Miami (USA), 10.01.2012.
 • Prof. A. Popov (Russia), Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. R. Botchorishvili (France) 20-th ESGE Congress, 21-24 September, London, UK, 2011.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. Attila Louis Major (Switzerland), Moscow (Russia), 20.07.2011.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. J. Marescaux (France), Strasbourg (France), 23.06.2011.
 • Prof. M. Khaikin (Israel), Prof. K. Puchkov (Russia), Sheba Hospital, Tel-Aviv (Israel), 5.04.2011.
 • Prof. Attila Louis Major (Switzerland), Prof. K. Puchkov (Russia), Mont Blanc (France), 5.01.2011.
 • Prof. Attila Louis Major (Switzerland), Prof. K. Puchkov (Russia), Geneva (Switzerland), 2.11.2010.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. R. Botchorishvili (France), Astana (Kazakhstan), 25.10.2010.
 • Prof. Attila Louis Major (Switzerland), Prof. K. Puchkov (Russia), Moscow (Russia), 2.08.2010.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. K. Krajinovic (Germany), Wurzburg (Germany), 8.04.2010.
 • Prof. K. Puchkov (Russia) has attended the following course as an expert «New Technologies in Laparoscopic Surgery», Elancourt (France), 10-11.03.2011.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Arkhangelsk (Russia), 25.10.2010.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), D. Gurov (Russia), Prof. A. Forgione (Italy), Arkhangelsk (Russia), 25.10.2010.
 • Nicolette Iwan (Chef of Europe Covidien), Moscow (Russia), 22.03.2010.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. A. Wattiez (France), Strasbourg (France), 2.12.2009.
 • Prof. Peter Von Theobald (France), Prof. K. Puchkov (Russia), Caen (France), 2.09.2009.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. Attila Louis Major (Switzerland), Hopital de La Tour, Geneva (Switzerland), 2.09.2009.
 • Prof. K. Puchkov, Relais de Chateaux, Bordeaux (France), 11.08.2009.
 • Prof. A. Forgione (Italy), Prof. K. Puchkov (Russia), Arkhangelsk (Russia), 25.04.2009.
 • Prof. K. Puchkov, Chateau Margaux, Bordeaux (France), 08.05.2008.
 • Prof. K. Puchkov, Les Planshes, Deauville (France), 06.04.2008.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. B. Heald (England), Strasbourg (France), 12.11.2007.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. R. Botchorishvili (France), St. Petersburg (Russia), 1.11.2007.
 • Prof. A. Popov (Russia), Prof. H. Rich (USA), Prof. K. Puchkov (Russia), Tokyo (Japan), 17.04.2007.
 • K. Puchkov (Russia), MEDICA 2006, Dusseldorf (Germany), 17.11.2006.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Da Vinci Surgical System, Prague (Czech Republic), 08.11.2006.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), E. Alekseev (Russia), Hospital MIC, OR 1, Berlin (Germany), 28.08.2006.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Hospital St. Marien, Berlin (Germany), 18.06.2006.
 • Prof. Attila Louis Major (Switzerland), Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. G. Rocha (Switzerland),
  St. Petersburg (Russia), 6.02.2006.
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. G. Rocha (Switzerland), St. Petersburg (Russia), 5.02.2006.
 • Prof. B. Weisbach (Gemany), Prof. K. Puchkov (Russia), Ryazan (Russia), 16.05.2003.
 • Prof. G. Buess (Germany), K. Puchkov (Russia), O. Weiss (Germany), Munich (Germany), 10.06.1998.
 • K. Puchkov (Russia), Prof. P. Go (Singapore), V. Fedenko (Russia), Singapore, 10.08.1998.
 • Prof. G. Buess (Germany), K. Puchkov (Russia), Tubingen (Germany), 05.08.1996.
 • Prof. G. Buess (Germany), K. Puchkov (Russia), Tubingen (Germany), 10.07.1996.
 • Prof. P. Go (Singapore), Prof. K. Puchkov (Russia), Singapore, 15.07.1996.
 • Prof. P. Majer (Australia), Prof. G. Ussia (Italy), K. Puchkov (Russia), Moscow (Russia), 20.06.1996
 • Prof. K. Puchkov (Russia), Prof. P. Go (Singapore), Singapore, 02.08.1996.
 • K. Puchkov (Russia), Prof. K. Lucas (USA), Modena (Italy), 20.04.1995.
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото
 • Фото

КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ОПЕРАЦИЯТА?

Операции се провеждат в Швейцарска университетска клиника в Москва. Снимките от живота на клиниката.

 • 111(37)

Контакти

Замислили ли сте дали аз мога да Ви помогне?
Използвайте автоматически преводач на Вашия уеб-браузър, обърнете се за помощна към вашите роднини, ако те горят руски, обадете ми
+7 (495) 222-10-87 или напишете puchkovkv@mail.ru, и сте сигурни че аз лично ще Ви отговоря

«Аз съм роден на света!» - голямата
благодарност от едно малко човечето (2009)